We hebben een bijzondere werkwijze ontwikkeld waarin we onze ervaring in de topsport combineren met bedrijfskundige kennis. Wij denken dat het bedrijfsleven veel kan leren van de topsport en andersom. Door deze werelden bij elkaar te brengen krijgt ontwikkelen en presteren een andere dimensie.

Resultaatgericht coachen

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers gemotiveerd zijn, een sterk team vormen en met veel plezier aan het werk gaan? De sleutel hiervoor ligt voor een belangrijk deel bij de leidinggevende. Is de leidinggevende in staat het talent van de medewerker te benutten?

Wat doen we?
Resultaatgericht coachen is een opleidingstraject voor leidinggevenden. In dit traject leert de leidinggevende de medewerker zo te coachen dat hij of zij nog meer verantwoordelijkheid neemt voor presteren en ontwikkelen. De basis van deze tweedaagse opleiding is de theorie van diverse bedrijfskundige ideeën, situationeel leidinggeven en communicatietheorieën, met sport als metafoor.

Wat bereiken we?
Het resultaat is een unieke ervaring voor managers waarin zij plezier hebben, met elkaar verbinding maken en leren hoe zij:

– een visie ontwikkelen op het begeleiden van medewerkers;
– een analyse maken van hun team;
– medewerkers gedifferentieerd kunnen benaderen;
– coachgesprekken kunnen voeren;
– aan intervisie doen.

De fitte medewerker

Vitaal, gezond en mentaal sterk: wie wil dat niet? Vanzelfsprekend is het echter niet. In dit traject maken we uw medewerkers, met sport als metafoor, bewust van het belang van vitaliteit.

Wat doen we?
Topsporters vertellen over hun eigen ervaringen en dragen kennis over op uw mensen. In aanvulling hierop worden uw medewerkers getraind zodat zij nog beter in staat zijn om zelf invloed uit te oefenen op hun werkplezier en gezondheid.

Inmasseren: een masseur uit de topsport bereidt uw medewerkers voor op dit traject met korte massages.

De aftrap: een topsporter/toptrainer vertelt in een lezing of interview over stressbeleving en het belang van vitaliteit.

Yoga, meditatie en mindfulness: ervaren instructeurs verzorgen workshops om uw medewerkers kennis te laten maken met deze vormen van ontspanning.

SMT: een stressmanagementtraining waarin uw medewerkers grip krijgen op stress.

Wat bereiken we?
Het traject zorgt ervoor dat de mensen in uw organisatie fit zijn. Uw medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen vitaliteit.

Onafhankelijke organisatieanalyse

De meest succesvolle organisaties zijn flexibel en daardoor in staat in te spelen op een veranderende vraag vanuit de markt. Om dit voor elkaar te krijgen is een bedrijfscultuur nodig waarin het normaal is dat mensen op zoek zijn naar verbetering en goed kunnen samenwerken.

Onze onafhankelijke organisatieanalyse is erop gericht een beeld te schetsen van de flexibiliteit van uw organisatie en de kwaliteit van samenwerken. Hierdoor kunt u direct aan het werk om uw organisatie verder te ontwikkelen.

Wat doen we?
Aan de hand van een methode die rechtstreeks uit de topsport komt, maken we samen met u een analyse van uw bedrijf. Op een heldere en begrijpelijke manier inventariseren we de knelpunten en de kwaliteiten van uw organisatie. Op basis hiervan maken we een analyse en stellen we een plan van aanpak op.

Wat bereiken we?
Het resultaat is een plan van aanpak waarmee u het aanpassingsvermogen van uw organisatie en de samenwerking direct kunt verbeteren.

Bouwen aan een winnend team

Betrokken medewerkers denken mee en leveren een grote bijdrage aan het bedrijf. Tal van onderzoeken wijzen uit dat een sterk team de betrokkenheid van mensen enorm verhoogd en het ziekteverzuim naar beneden brengt.

Wat doen we?
In dit begeleidingstraject gebruiken we topsport als hulpmiddel om een winnend team te creëren. Samen met de leidinggevende bepalen we de kenmerken van een winnend team en ontwikkelen we een plan van aanpak. In een cyclus van bijeenkomsten werken we vervolgens gezamenlijk aan:

– Richting geven met een plan.
– Verhoudingen helder krijgen.
– Samen actie ondernemen.
– De juiste mensen selecteren.

Wat bereiken we?
Het resultaat is een team waarin een grote mate van vertrouwen heerst, het te voorkomen ziekteverzuim laag is en de medewerkers zich samen inspannen voor een goed resultaat.

Individuele coaching leidinggevenden

Voor iedere leidinggevende die zijn of haar talent goed wil benutten. Individuele coaching gaat over zaken waar je beter of sterker in wil worden. Je kunt denken aan samenwerken met of leiding geven aan anderen. Ook kan de coaching gericht zijn op het omgaan met spanning of negatieve emoties. Altijd gaat het over het beste uit jezelf of je team halen. Al bijna 20 jaar begeleiden wij coaches uit de topsport en leidinggevenden uit het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs.

Werkwijze
In onze werkwijze is er eerst een intake gesprek waarin we kennis maken met elkaar en het vraagstuk wordt verhelderd. Vervolgens beslist de leidinggevende of het traject wordt ingezet. In overleg bepalen we dan samen de koers en de frequentie. Tegenwoordig kan een gedeelte van de coaching online plaats vinden. De ervaring leert dat dit van toegevoegde waarde is omdat het de efficiëntie vergroot en het nog makkelijker is om actuele situaties in de praktijk op te lossen.

Resultaat
Het resultaat is een persoonlijke ontwikkeling die je als leidinggevende doormaakt waarin:
– Jijzelf goed functioneert en op je plek bent.
– Jouw team goed functioneert.
– Jezelf ontwikkeld als leidinggevende.
– Je organisatie goed functioneert.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op.